Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39267 16.12.2020 tööde teostamise
aruanne
Kolga-Jaani Ristija Johannese kiriku käärkambri katuse restaureerimistööd. Aruanne. Koostas Vana Maja OÜ, Andres Uus Tellija Kolga-Jaani kogudus. Aruande heaks kiitnud AHM komisjon koosseisus Peeter Nork, Dan Lukas, Anne Kivi Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
38427 09.09.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kolga-Jaani Ristija Johannese kiriku käärkambri põhjapoolse katuse restaureerimistööde tegevuskava. Koostas Vana Maja OÜ, Andres Uus Tellija Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kolga-Jaani Johannese Kogudus. Kooskõlastatud EAO nõunike Merle Kinksi, Dan Lukase ja JVO juhataja Peeter Norkiga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34998 02.05.2019 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa mnt 2 müratõkkeseina põhiprojekt (KÜ 32801:004:0113), Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald, Viljandimaa. Töö nr P1902 Planeeritav ehitis asub Kolga-Jaani kiriku mälestiste ühises kaitsevööndis. Koostas Road Engineering OÜ, Erki Potisepp Tellija Roadservice OÜ Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Norkiga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
25068 26.05.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
EELK Kolga-Jaani kirik. Restaureerimistööde tegevuskava. Viljandi maakond, Kolga-Jaani vald, Kolga-Jaani alevik, W.Reimani tn.3 Töö nr.15-08 Tellija. EELK Kolga-Jaani kogudus. Koostas Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets Kooskõlastatud kokkuleppel peaspetsialist Merle Kinksi, LEJVO juhataja Reelika Niidu ja PÜP koordinaatori Sille Sombriga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19913 20.03.2013 detailplaneering Kolga- Jaani kiriku ümbruse detailplaneering. Mälestised: Kolga- Jaani kirikuaed, reg nr 14538, vabadussõja mälestussammas, reg nr 27178, Kolga-Jaani kirikuaia piirdemüür, 19. saj, reg nr 14540, Kolga- Jaani kirikuaed, reg nr 13220, Kolga-Jaani kirik, 14.-19. saj, reg nr 14537, Kolga-Jaani kirikuaia kabel, 19. saj, reg nr 14539. Koostaja Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Edgar Kaare. Huvitatud isik Kolga- Jaani Vallavalitsus. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.246, 05.03.2013 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19329 03.12.2012 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveeväergi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine-torustikud. Osa 3 Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine Kolga-Jaani vallas Kolga-Jaani alevikus. Välistorustikud.Tööprojekt Koostas Taskar OÜ, Liisi Pekri Tellija Põltsamaa vallavara OÜ Tallinn, november 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
13859 18.06.2010 projekti
kooskõlastus
Tee ehituse tehniline projekt. Mnt.51 Viljandi-Põltsamaa-Kolga-Jaani aleviku lõik km 28,1 Kolga-Jaani vald Viljandimaa Töö nr.T35-09 Koostas Reaalprojekt Oü,. H.Rannakivi, R.Rits, K.Juurik, R.Binsol Tallinn, juuni 2009 Kolga-Jaani kiriku mälestiste kaitsevöönd Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
11339 16.04.2009 detailplaneering Kolga-Jaani Põltsamaa mnt 2c katastriüksuse detailplaneering. Kolga-Jaani kiriku, reg 14537, mälestiste ühine kaitsevöönd. Töö nr. 44-2008 Tallinn, veebruar 2009 Koostaja AakEr Projekt OÜ, arh Andrei Pleskatšjov. Tellija Kolga-Jaani Vallavalitsus. Kooskõlastuse komisjoni protokoll nr.151, 07.04.2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
10172 08.10.2008 projekti
kooskõlastus
Automaatne valvesignalisatsioon tulekahjuhäiresüsteemi komponendiga. Töö teostaja NANO turvasüsteemide OÜ, Nikolai Tund Tellija EELK Kolga -Jaani kogudus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
7742 17.09.2007 kooskõlastus Kiriku katastriüksuse jagamine, Taganurga küla ja Kolga-Jaani alevik Kolga-Jaani vald Viljandi maakond Koostas As Silmsirkel, Katrin Priks Viljandi 2007 Tellija EELK Kolga-Jaani Johannese kogudus. (KÜ jagamine seoses läbiva maantee laiendusega) Viljandimaa nõunik, Anne Kivi