Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13859 18.06.2010 projekti
kooskõlastus
Tee ehituse tehniline projekt. Mnt.51 Viljandi-Põltsamaa-Kolga-Jaani aleviku lõik km 28,1 Kolga-Jaani vald Viljandimaa Töö nr.T35-09 Koostas Reaalprojekt Oü,. H.Rannakivi, R.Rits, K.Juurik, R.Binsol Tallinn, juuni 2009 Kolga-Jaani kiriku mälestiste kaitsevöönd Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17566 07.03.2012 projekti
kooskõlastus
VENEVERE – KOLGA-JAANI – LEIE VALGUSKAABLI TRASS Kõo vald, Viljandimaa Kolga-Jaani vald, Viljandimaa TÖÖPROJEKT, PROJ. NR. IPA 133 5282 Tallinn 2012 Projekti koostas Lea Toome, Ericsson Eesti AS Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19329 03.12.2012 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveeväergi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine-torustikud. Osa 3 Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine Kolga-Jaani vallas Kolga-Jaani alevikus. Välistorustikud.Tööprojekt Koostas Taskar OÜ, Liisi Pekri Tellija Põltsamaa vallavara OÜ Tallinn, november 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19913 20.03.2013 detailplaneering Kolga- Jaani kiriku ümbruse detailplaneering. Mälestised: Kolga- Jaani kirikuaed, reg nr 14538, vabadussõja mälestussammas, reg nr 27178, Kolga-Jaani kirikuaia piirdemüür, 19. saj, reg nr 14540, Kolga- Jaani kirikuaed, reg nr 13220, Kolga-Jaani kirik, 14.-19. saj, reg nr 14537, Kolga-Jaani kirikuaia kabel, 19. saj, reg nr 14539. Koostaja Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Edgar Kaare. Huvitatud isik Kolga- Jaani Vallavalitsus. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.246, 05.03.2013 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi