Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
4630 29.05.2006 projekti
kooskõlastus
Kõo mõisa peahoone katusekonstruktsioonide remont-restaureerimisprojekt. Katusekorruse mõõdistusjoonised. OÜ Restauraatorprojekt. Koostasid Kuldar Ojala, Ene Odraks, Kristin Looveer. Tallin 2005 Tellija OÜ Zerosystems. KKK nr.74, 21.02 2006 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
3487 21.09.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Kõo mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused katuse remondiks ja restaureerimiseks. K. Loover Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
20 04.11.2002 kooskõlastus Nr. 4063. Kõo mõisa peahoone tehnilise seisukorra hinnang, ettepanekud. Arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide inventeerimine.Autor: AB Eek ja Mutso; L. Mutso (kaust arhiivis) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali