Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36487 27.11.2019 projekti
kooskõlastus
Rataskaevu tn. soojusvõrk Rataskaevu 3, Rataskaevu 2, Rataskaevu 7 Olustvere alevik, Suure-Jaani vald, Viljandimaa Ehitismälestised Olustvere mõisa ametnikemaja, 19. – 20. saj (reg-nr 14569), Olustvere mõisa töölistemaja, 19. – 20. saj (reg-nr 14571) ja Olustvere mõisa park, 19. – 20. saj (reg-nr 14564) Soojavarustus PÕHIPROJEKT Töö nr 1705 Koostas Kalor Projekt OÜ Tellija Olustvere TMK Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Norki Ja EAO nõuniku Merle Kinksiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
35564 18.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Olustvere mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028. Tartu 2019 Koostas Loovmaasik OÜ, Toomas Põld, Maret Abel, Mare Maran Tellija Maanteeamet Kooskõlastatud kokkuleppel nõunik Raili Uustaluga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34402 25.01.2019 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 24116 Suure-Jaani-Olustvere km 0,820 – 6,090 rekonstrueerimise põhiprojekt. Koostas Skepast&Puhkim OÜ, projekteerija Rauno Rüütel. Töö nr 2018-0028 Tellija Maanteeamet. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Ulla Kadakase ja JVO juhataja Peeter Norkiga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
21601 22.11.2013 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa soojatorustik. Tööprojekt. Töö nr.13-074 Koostas HeatConsult OÜ, Viktoria Kislenkova, Aleksandr Ledvanov. Projektijuht Igor Krupenski. Tellija Energiapartner OÜ. Tallinn 2013 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19336 04.12.2012 kooskõlastus Olustvere mõisa park. Dendroloogiline hinnang. Seletuskiri. Olemasoleva puittaimestiku ja haljastuse ning selle seisundi kohta Tallinn 2012 Koostas Metsabüroo OÜ, Pille Mäerand Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18150 01.06.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitse aruanne Viljandimaal Olustvere mõisapargi sissesõidu- ja jalgtee restaureerimise kohta. Koostas Mait Tael Tallinn 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17078 04.01.2012 projekti
kooskõlastus
Olustvere aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt. Koostas Keskkond&Partnerid OÜ, vastutav spetsialist Mihkel Gross Tartu 2011 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektorite Merle Kinksi ja Ants Krautiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17042 28.12.2011 tööde teostamise
aruanne
Olustvere mõisa pargi sissesõidu- ja jalgteede restaureerimine, kiviaedade korrastamine. Aruanne. Koostas Leili Männik. Tellija Olustvere Teenindus- ja maamajanduskool Viljandi, detsember 2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16755 11.11.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa pargi maakeldri välisukse joonised. Koostas Mulgi Maaehitus OÜ, Sulev Ilves Viljandi, sept.2011 Tellija Olustvere TMK Kooskõlastatud kokkuleppel PIO juhataja asetäitja Merle Kinksi ja LJVO juhataja Tarvi Sitsiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16664 26.10.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ühiselamu-võimla-ujula rekonstrueerimine, Olustvere mõisa park, reg nr 14564, Olustvere mõisa teenijatemaja, reg nr 14570, põhiprojekt. Koostaja RTG Projektbüroo, arhitekt Marina Orlovski, konstruktor Helar Lõhmus. Tellija Riigi Kinnisvara AS. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.213, 18.10.2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi