Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16448 21.09.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere TMK õppehoone rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt. Koostas Esplan OÜ, arhitekt Indrek Laos Tallinn 15.09.2011
Kooskõlastamise komisjoni kosoleku protokoll nr.209, 23.08.2011
19. Olustvere mõisa peahoone, reg nr 14563,park, reg nr 14564, jt mälestiste läheduses, õppehoone välisviimistlus. Seisukoha küsimine. Arhitekt Krista Karu.
Thea Laidvere tutvustas seisukoha küsimist. Komisjon otsustas: muinsuskaitse seisukohalt ei ole uusehituse fassaadi materjali- ja värvilahendus oluline, oluline on, et hoone välisfassaadi lahendus oleks ühtlane terve hoone ulatuses.
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14716 22.11.2010 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa pargi, reg nr 14564, sissesõiduteede ja jalgteede restaureerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt. Koostaja arhitekt Jaak Reinula. Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Viljandi, oktoober 2010 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.190, 09.11.2010 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
9948 26.08.2008 trassi kooskõlastus Elektrikaabli paigaldus(liitumiskaabel) endise meierei tagaküljel pargialal 16 m pikkusel trassil 0.70 m sügavusel. Projekteerija Eleväli AS, Mihkel Allik. Viljandi 2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8972 26.03.2008 projektieelne
kooskõlastus
Olustvere mõisapargi veekogude korrastamine. eelprojekt. Koostas inseneribüroo Urmas Nugin, Rauno Kuusik, Andres Piir Töö nr.IB 31/2007 Tartu, august 2007 Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
519 30.06.2003 trassi kooskõlastus Olustvere lossi elektrivarustuse rekonstrueerimise projekt. Oü Sarrup, projekti autor Uudo Rummel. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi