Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
519 30.06.2003 trassi kooskõlastus Olustvere lossi elektrivarustuse rekonstrueerimise projekt. Oü Sarrup, projekti autor Uudo Rummel. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8972 26.03.2008 projektieelne
kooskõlastus
Olustvere mõisapargi veekogude korrastamine. eelprojekt. Koostas inseneribüroo Urmas Nugin, Rauno Kuusik, Andres Piir Töö nr.IB 31/2007 Tartu, august 2007 Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
9948 26.08.2008 trassi kooskõlastus Elektrikaabli paigaldus(liitumiskaabel) endise meierei tagaküljel pargialal 16 m pikkusel trassil 0.70 m sügavusel. Projekteerija Eleväli AS, Mihkel Allik. Viljandi 2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14716 22.11.2010 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa pargi, reg nr 14564, sissesõiduteede ja jalgteede restaureerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt. Koostaja arhitekt Jaak Reinula. Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Viljandi, oktoober 2010 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.190, 09.11.2010 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16448 21.09.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere TMK õppehoone rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt. Koostas Esplan OÜ, arhitekt Indrek Laos Tallinn 15.09.2011
Kooskõlastamise komisjoni kosoleku protokoll nr.209, 23.08.2011
19. Olustvere mõisa peahoone, reg nr 14563,park, reg nr 14564, jt mälestiste läheduses, õppehoone välisviimistlus. Seisukoha küsimine. Arhitekt Krista Karu.
Thea Laidvere tutvustas seisukoha küsimist. Komisjon otsustas: muinsuskaitse seisukohalt ei ole uusehituse fassaadi materjali- ja värvilahendus oluline, oluline on, et hoone välisfassaadi lahendus oleks ühtlane terve hoone ulatuses.
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16664 26.10.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ühiselamu-võimla-ujula rekonstrueerimine, Olustvere mõisa park, reg nr 14564, Olustvere mõisa teenijatemaja, reg nr 14570, põhiprojekt. Koostaja RTG Projektbüroo, arhitekt Marina Orlovski, konstruktor Helar Lõhmus. Tellija Riigi Kinnisvara AS. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.213, 18.10.2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16755 11.11.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa pargi maakeldri välisukse joonised. Koostas Mulgi Maaehitus OÜ, Sulev Ilves Viljandi, sept.2011 Tellija Olustvere TMK Kooskõlastatud kokkuleppel PIO juhataja asetäitja Merle Kinksi ja LJVO juhataja Tarvi Sitsiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17042 28.12.2011 tööde teostamise
aruanne
Olustvere mõisa pargi sissesõidu- ja jalgteede restaureerimine, kiviaedade korrastamine. Aruanne. Koostas Leili Männik. Tellija Olustvere Teenindus- ja maamajanduskool Viljandi, detsember 2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17078 04.01.2012 projekti
kooskõlastus
Olustvere aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt. Koostas Keskkond&Partnerid OÜ, vastutav spetsialist Mihkel Gross Tartu 2011 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektorite Merle Kinksi ja Ants Krautiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18150 01.06.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitse aruanne Viljandimaal Olustvere mõisapargi sissesõidu- ja jalgtee restaureerimise kohta. Koostas Mait Tael Tallinn 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi