Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36487 27.11.2019 projekti
kooskõlastus
Rataskaevu tn. soojusvõrk Rataskaevu 3, Rataskaevu 2, Rataskaevu 7 Olustvere alevik, Suure-Jaani vald, Viljandimaa Ehitismälestised Olustvere mõisa ametnikemaja, 19. – 20. saj (reg-nr 14569), Olustvere mõisa töölistemaja, 19. – 20. saj (reg-nr 14571) ja Olustvere mõisa park, 19. – 20. saj (reg-nr 14564) Soojavarustus PÕHIPROJEKT Töö nr 1705 Koostas Kalor Projekt OÜ Tellija Olustvere TMK Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Norki Ja EAO nõuniku Merle Kinksiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
21601 22.11.2013 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa soojatorustik. Tööprojekt. Töö nr.13-074 Koostas HeatConsult OÜ, Viktoria Kislenkova, Aleksandr Ledvanov. Projektijuht Igor Krupenski. Tellija Energiapartner OÜ. Tallinn 2013 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34402 25.01.2019 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 24116 Suure-Jaani-Olustvere km 0,820 – 6,090 rekonstrueerimise põhiprojekt. Koostas Skepast&Puhkim OÜ, projekteerija Rauno Rüütel. Töö nr 2018-0028 Tellija Maanteeamet. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Ulla Kadakase ja JVO juhataja Peeter Norkiga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
35564 18.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Olustvere mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028. Tartu 2019 Koostas Loovmaasik OÜ, Toomas Põld, Maret Abel, Mare Maran Tellija Maanteeamet Kooskõlastatud kokkuleppel nõunik Raili Uustaluga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
519 30.06.2003 trassi kooskõlastus Olustvere lossi elektrivarustuse rekonstrueerimise projekt. Oü Sarrup, projekti autor Uudo Rummel. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8972 26.03.2008 projektieelne
kooskõlastus
Olustvere mõisapargi veekogude korrastamine. eelprojekt. Koostas inseneribüroo Urmas Nugin, Rauno Kuusik, Andres Piir Töö nr.IB 31/2007 Tartu, august 2007 Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
9948 26.08.2008 trassi kooskõlastus Elektrikaabli paigaldus(liitumiskaabel) endise meierei tagaküljel pargialal 16 m pikkusel trassil 0.70 m sügavusel. Projekteerija Eleväli AS, Mihkel Allik. Viljandi 2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14716 22.11.2010 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa pargi, reg nr 14564, sissesõiduteede ja jalgteede restaureerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt. Koostaja arhitekt Jaak Reinula. Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Viljandi, oktoober 2010 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.190, 09.11.2010 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16448 21.09.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere TMK õppehoone rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt. Koostas Esplan OÜ, arhitekt Indrek Laos Tallinn 15.09.2011
Kooskõlastamise komisjoni kosoleku protokoll nr.209, 23.08.2011
19. Olustvere mõisa peahoone, reg nr 14563,park, reg nr 14564, jt mälestiste läheduses, õppehoone välisviimistlus. Seisukoha küsimine. Arhitekt Krista Karu.
Thea Laidvere tutvustas seisukoha küsimist. Komisjon otsustas: muinsuskaitse seisukohalt ei ole uusehituse fassaadi materjali- ja värvilahendus oluline, oluline on, et hoone välisfassaadi lahendus oleks ühtlane terve hoone ulatuses.
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16664 26.10.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ühiselamu-võimla-ujula rekonstrueerimine, Olustvere mõisa park, reg nr 14564, Olustvere mõisa teenijatemaja, reg nr 14570, põhiprojekt. Koostaja RTG Projektbüroo, arhitekt Marina Orlovski, konstruktor Helar Lõhmus. Tellija Riigi Kinnisvara AS. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.213, 18.10.2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi