Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28134 29.08.2016 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa härjatall, reg nr 14576 restaureerimise ja puidutöökojaks kohandamise põhiprojekt
Töö nr: PP-35/2008
Tellija: Tartu Ülikool
Koostaja: OÜ Proff Projekt, arhitekt Olav Remmelkoor
Vana kooskõlastus: nr. 11034, KKK protokoll nr 147, 10.02.2009
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga. ( Olustvere Teenindus - ja Maamajanduskooli Taotlus 22.08.2016 nr 2-1/109. Kool kinnitab, et olukord endises mõisa härjatallis on endine ning restaureerimistöid pole teostatud ).
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
28132 29.08.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Olustvere mõisa härjatalli, reg nr 14576 hoone restaureerimiseks puidutöökojaks.
Tellija: Olustvere teenindus- ja Maamajanduskool
Koostas: OÜ Proff Projekt, vastutav insener Sven Reiss
Vana kooskõlastus: Nr 1429, 26.05.2004
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga ( Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli Taotlus 22.08.2016 nr 2-1/109. Taotluses on selgitus, et olukord mõisa härjatallis on on endine ja restaureerimistöid pole teostatud ).
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
24588 20.03.2015 projekti
kooskõlastus
Viljandi maakond Olustvere sigala veetorni ehitusprojekt osaliseks lammutamiseks Töö nr 15012 Koostas Viljandi EKE Projekt AS Insener T.Lensment 21.02.2015 Tellija Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
11034 23.02.2009 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa härjatalli, reg nr 14576, restaureerimise ja puidutöökojaks kohandamise põhiprojekt. Töö PP-35/2008 Koostaja Proff Projekt OÜ, arhitekt Olav Remmelkoor. Tellija Tartu Ülikool. Viljandi jaanuar 2009. Kooskõlastuse komisjoni protokoll nr.147, 10.02.2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
1932 06.10.2004 tööde teostamise
aruanne
Olustvere mõisa härjatalli(reg.nr.14576) katuse restaureerimis- ja remonditööde aruanne. Koostas Sven Reiss Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
1449 31.05.2004 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa härjatalli(reg.nr.14576)hoone restaureerimise ja puidutöökojaks kohandamise põhiprojekt. Vastutav insener Sven Reiss, arhitekt Jaak Reinula. Töö nr.PP-24/2004 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
1429 26.05.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Olustvere mõisa härjatalli(reg.nr.14576) hoone restaureerimiseks puidutöökojaks. Vastutav insener Sven Reiss Viljandimaa nõunik, Anne Kivi