Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38340 27.08.2020 projekti
kooskõlastus
Olustvere mõisa aednikumaja(reg-nr 14584) kohandamine aianduse õppehooneks-elamuks. Põhiprojekt. Arhitektuurne osa. Koostas Mändmaa Projekt OÜ, arhitekt Raivo Mändmaa. Tellija Olustvere TMK Menetluskomisjoni koosoleku protokoll nr 433, 11.08.2020 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16448 21.09.2011 projekti
kooskõlastus
Olustvere TMK õppehoone rekonstrueerimise ehitusprojekt. Eelprojekt. Koostas Esplan OÜ, arhitekt Indrek Laos Tallinn 15.09.2011
Kooskõlastamise komisjoni kosoleku protokoll nr.209, 23.08.2011
19. Olustvere mõisa peahoone, reg nr 14563,park, reg nr 14564, jt mälestiste läheduses, õppehoone välisviimistlus. Seisukoha küsimine. Arhitekt Krista Karu.
Thea Laidvere tutvustas seisukoha küsimist. Komisjon otsustas: muinsuskaitse seisukohalt ei ole uusehituse fassaadi materjali- ja värvilahendus oluline, oluline on, et hoone välisfassaadi lahendus oleks ühtlane terve hoone ulatuses.
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
10480 27.11.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Olustvere mõisa aednikumaja, reg nr 14584, restaureerimisprojekti koostamiseks. Koostaja Raivo Mändmaa. Tellija Olustvere MTK. Viljandi, 2007 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.142, 18.11.2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi