Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34465 07.02.2019 tööde teostamise
aruanne
Paistu kiriku käärkambri põranda, lae ja uste restaureerimistööde aruanne. Koostas Mulgi Ehitus OÜ, Rein Kessler. Tellija EELK Paistu Maarja kogudus. Viljandi 2018 Heaks kiidetud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi, JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34293 09.01.2019 tööde teostamise
aruanne
Paistu kiriku oreli restaureerimistööde aruanne. Koostas OÜ Olev Kentsi Orelitöökoda, Olev Kents. Tellija EELK Paistu kogudus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
28516 31.10.2016 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitseliste tööde aruanne Paistu kiriku käärkambri põranda restaureerimistööde aruanne. Koostas Mulgi Ehitus OÜ, Rein Kessler Tellija EELK Paistu Maarja kogudus. Heaks kiidetud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi, LEJVO juhataja Reelika Niidu ja nõunik Ilona Merziniga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
28388 10.10.2016 uuringu tegevuskava Veldi, Martti; Noorlaid, Ingmar. Paistu kiriku käärkambri (reg nr 14595) eeluuringute tegevuskava. Tartu, 10.10.2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28262 20.09.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Paistu kiriku käärkambri põranda restaureerimistööde tegevuskava. Töö 2016-29 Koostaja Proff Praktik OÜ, Sven Reiss, Eva Tammpere Tellija EELK Paistu Maarja kogudus. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Ulla Kadakase ja peaspetsialist Merle Kinksi, LEJVO juhataja Reelika Niidu ja nõunik Ilona Merziniga ning PÜP koordinaatori Sille Sombriga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
27400 12.05.2016 uuringu tegevuskava Jonuks, Tõnno. Arheoloogilise jälgimise programm Paistu kiriku (14595), kirikaia (14596) ja pastoraadi (14597) kaitsevööndis. Tartu, 2016. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26205 23.11.2015 projekti
kooskõlastus
Paistu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Tööprojekt. Paistu küla, Viljandimaa. Töö nr.1096 Koostas Keskkonnaprojekt OÜ, vastutav spetsialist Sirle Punka. Tellija Ramsi VK OÜ Tartu, november 2015 Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 61, 18.09.2015. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
11782 22.06.2009 hooldusjuhend,
tegevuskava
EELK Paistu kirik. Ülevaatusakt. Tööjuhised. Tellija EELK Paistu Maarja kogudus. Mälestis nr.14595 Koostas Rändmeister OÜ, Ain Pihl. 2009.a. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
10866 27.01.2009 projektieelne
kooskõlastus
Paistu monumendipargi valgustuse projekt. Paistu kirik ja monumendipark. Eelprojekt. Koostas Eleväli AS, Marko Pojo. Viljandi, jaanuar 2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
10482 27.11.2008 tööde teostamise
aruanne
Paistu kiriku torni vitraazakende taastamine. Aruanne. Koostas Eldur Kalmann, Viljandi november 2008 Tellija EELK Paistu Maarja kogudus Viljandimaa nõunik, Anne Kivi