Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36573 06.12.2019 projekti
kooskõlastus
Õhksoojuspumba paigaldamine Paistu pastoraadi, reg-nr 14597, läänepoolsesse otsa, Paistu tee 4 Paistu küla. Ehitusprojekti koostasid Fred Asuküla, Ande Lehtmets (EELK Paistu Maarja koguduse juhatuse liikmed) Kooskõlastanud VKK koosseisus Peeter Nork, Merle Kinks, Anne Kivi Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
26205 23.11.2015 projekti
kooskõlastus
Paistu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Tööprojekt. Paistu küla, Viljandimaa. Töö nr.1096 Koostas Keskkonnaprojekt OÜ, vastutav spetsialist Sirle Punka. Tellija Ramsi VK OÜ Tartu, november 2015 Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 61, 18.09.2015. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
5763 27.11.2006 kooskõlastus Koguduse katastriüksuse moodustamine, omanik EELK Paistu Maarja kogudus. Detaillaneering 2005, koostanud Proff Projekt, Olav Remmelkoor Viljandimaa nõunik, Anne Kivi