Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37036 26.02.2020 projekti
kooskõlastus
Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Lahmuse küla, Mäeltveski mü liitumine elektrivõrguga. Tööprojekt.Töö nr. 3085E_IL6022 Tartu 2020. Koostas AS Stik-Elekter, Mihkel Aavik. Tellija Elektrilevi OÜ Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
36807 17.01.2020 projekti
kooskõlastus
Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Mäeltveski päikeseelektrijaam. Eelprojekt Töö nr 3153 E_2002 Koostas Kirjanurk OÜ, Mihkel Aavik Tellija AS SUSTAINABLE INVESTMENTS Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
34793 03.04.2019 detailplaneering Mäeltveski kinnistu detailplaneering. Lahmuse mõisa mälestiste ühine kaitsevöönd, reg-nr 14650-14659 Lahmuse küla Põhja-Sakala vald. Koostas R-Arhitektid OÜ, Risto Räägel Muinsuskaitse eritingimused koostas Purest OÜ, Joosep Metslang. DP algatamise ettepaneku tegija Marko Daljajev. Kooskõlastanud VKK koosseisus Merle Kinks , Peeter Nork, Carolin Pihlap Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
21397 21.10.2013 projekti
kooskõlastus
Lahmuse mõisakooli pargi heakorrastusprojekt, reg nr 14651. Koostaja FIE arhitekt Ülle Kunnus. Tellija OÜ AB Harmin. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.260, 08.10.2013 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
20862 24.07.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Lahmuse mõisakooli pargi heakorrastamise projekti koostamiseks. Koostas Ülle Kunnus Tellija OÜ AB Harmin. Tallinn, 06.2013 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.254, 26.juuni 2013 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18648 24.08.2012 projekti
kooskõlastus
Lahmuse mõisa peahoone (koolihoone) ja tall-tõllakuuri (võimla) maakütte ning Lahmuse paisjärve paigaldatava maakontuuri ehitusprojekt Seletuskiri ja järvekolektori joonis Köide I
Koostas Maaküte OÜ, tehnik M.Karpova, vastutav spetsialist J.Andronova Tallinn, juuni 2012
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18589 13.08.2012 projekti
kooskõlastus
Lahmuse mõisa spordi- ja mõisahoone kollektorkütte elektrivarustus. Tööprojekt. Töö nr.P04-12Koostas AS Erg Järva, Eerik Reimann Paide, august 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17687 27.03.2012 projekti
kooskõlastus
ELA033 Vändra – Suurejõe – Vihtra – Suure-Jaani mikrotorustikus fiiberoptilise sidekaabli paigaldamine. Vändra alev, Vändra vald, Pärnumaa. Suure-Jaani vald, Viljandimaa
Nr 602-K1/K2
Tellija: AS ELTEL Networks / ELA SA
Koostaja: Heigo Lomp
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17604 14.03.2012 projekti
kooskõlastus
ELA033 Vändra – Suurejõe – Vihtra – Suure-Jaani mikrotorustikus fiiberoptilise sidekaabli paigaldamine. Vändra alev, Vändra vald, Pärnumaa. Suure-Jaani vald, Viljandimaa Elektroonilise side võrgu rajatis
Rajatis asub muinsuskaitse alustel objektidel ja nende kaitsevööndis nr.16890, 14650, 14651, 14652 ja 14653 ja looduskaistelisel objektil KLO4000720, KLO1200184 PõhiprojektTöö nr. 602-K1/K2
Projekteerija: Heigo Lomp Tellija: AS ELTEL Networks / ELA SA
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
7565 15.08.2007 projekti
kooskõlastus
Lahmuse järve saneerimisprojekt. Koostas Karel Koitla. Tellijad Suure-Jaani Vallavalitsus, Lahmuse kool, MTÜ Altveski Tallinn, juuli 2007 Järv asub Lahmuse mõisa kaitsevööndis Viljandimaa nõunik, Anne Kivi