Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21047 27.08.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Lahmuse mõisa tall, 19.saj. I pool, reg nr14657. Hoone ehitus- ja restaureerimistööde I etapp ehituslik ja muinsuskaitseline aruanne. Koostaja OÜ Proff Praktik, ehitusinsener Sven Reiss. Tellija MTÜ Altveski. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.256, 13.08.2013 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18014 16.05.2012 projekti
kooskõlastus
Lahmuse alajaamapiirkonna elektrivõrgu rekonstrueerimine Lahmuse küla, Suure-Jaani vald Viljandimaa Koostas Eesti Energia Võrguehitus AS Töö Nr IS0464 Projekteerija: Vaiko Vinnal, tel 5565 7533 Tellija Eesti Energia Jaotusvõrk Viljandi, mai 2012 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
12862 08.01.2010 projekti
kooskõlastus
Lahmuse mõisa talli, reg nr 14657, remondi- ja restaureerimisprojekt. Arhitektuuri, ehituskonstruktsiooni- ja tuleohutuse osa. Põhiprojekt. Koostaja Proff Projekt OÜ, Sven Reiss. Tellija Aet Kull. Viljandi, dets.2009
Lahmuse mõisa talli, reg nr 14657, remondi- ja restaureerimise põhiprojekt. Veevarustuse- ja kanalisatsiooni osa. Koostaja Proff Projekt OÜ, Sven Reiss. Tellija Aet Kull.
Lahmuse mõisa talli, reg nr 14657, remondi- ja restaureerimise projekt. Elektri osa. Põhiprojekt. Koostaja OÜ Loo Elektriehitus, V. Vatman. Tellija Aet Kull.
Kooskõlastatud peainspektorite Jaan Vali ja Merle Kinksi ning LEJVO osakonnajuhataja Tarvi Sitsi nõusolekul
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
12569 17.11.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Lahmuse mõisa talli, reg nr 14657, hoone remondiprojekti koostamiseks. Koostaja Proff Projekt OÜ, vastutav insener Sven Reiss. Töö 2009-27 Viljandi, september 2009 Tellija Aet Kull. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.165, 10. 11.2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi