Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
40060 31.03.2021 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EAÕK Suure-Jaani Peetruse-Pauluse kirik. Sammaskoja, kellatorni ja apsiidiga altariosa katuse restaureerimise aruanne 2019-2020 II etapp. Koostas AB Kapiteel OÜ, Jaan Jõgi. Tellija EAÕK. Aruande heaks kiitnud AHM komisjon koosseisus Peeter Nork, Katrin Koit, Dan Lukas, Anne Kivi Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
38833 28.10.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EAÕK Suure-Jaani Peetruse-Pauluse kiriku nelitise ja kogudusesaali katuse restaureerimise aruanne 2018. Töö nr 18/3 Koostas AB Kapiteel OÜ, Jaan Jõgi Tellija Eesti Apostlik Õigeusu Kirik. Kooskõlastanud AM komisjon koosseisus Merle Kinks, Sille Sombri, Peeter Nork, Anne Kivi Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
27318 04.05.2016 projekti
kooskõlastus
EAÕK Suure-Jaani Peetruse-Pauluse kirik, 1906-1908.a., reg-nr 14660. Katuse täieliku ja välisseinte osalise restaureerimise muinsuskaitselised eritingimused ja põhiprojekt. Koostaja OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel, Jaan Jõgi. Tellija EAÕK. Kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokoll nr. 324, 19.aprill 2016 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17093 05.01.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Suure-Jaani linna III etapi vee- ja olmekanalisatsioonisüsteemide tööprojekt. Koostas Reaalprojekt OÜ, T.Tõnts ja K.Juurik Viljandi, detsember 2011 Märkus: projekteeritud trassid kulgevad ajaloomälestise II maailmasõjas hukkunute ühishaud (reg.nr.8440) kaitsevööndis, seepärast jälgida mullatöid ja matuste ilmnemisel koheselt peatada tööd ning teavitada Muinsuskaitseametit Tööde teostajal võtta eelnevalt luba Muinsuskaitseametist mullatööde tegemiseks Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
13098 17.02.2010 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr 24124 Viljandi –Suure-Jaani Suure-Jaani linnalõigu (km 18,815-22,515) ehituse tehniline projekt. Koostaja AS EA Reng. Projektijuht Toomas Naelapää. Tellija Lääne Regionaalne Maanteeamet. Tallinn 2010 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.172, 09.02.10 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
2875 16.05.2005 kooskõlastus Puukuuri ehitus Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 13-b, Suure-Jaani ap.-õ. kiriku kõrval oleval krundil. Kuuri 10x5 m, puitsõrestik, asendiplaan esitatud. Kooskõlastus väljastatud omanik Külli Ruhtile Viljandimaa nõunik, Anne Kivi