Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37073 03.03.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kärstna pargi hoolduskava 2020-2029. Töö nr 132HK19 Tartu 2020 Koostas Loovmaastik OÜ, Toomas Põld, Maret Abel Tellija MTÜ Kärstna Vaba Aja Keskus Kooskõlastatud kokkuleppel ameti EAO nõuniku Merle Kinksi ja NO nõuniku Raili Uustaluga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
21702 09.12.2013 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Kärstna mõisa pargi alale ja Kärstna mõisa aida kaitsevööndisse välikäimla ja kiige paigaldamine vastavalt esitatud eskiisidele. kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
35565 18.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Kärstna mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028 Tartu 2019 Koostas Loovmaastik OÜ, Toomas Põld, Maret Abel, Mare Maran Tellija Maanteeamet. Kooskõlastatud kokkuleppel nõunik Raili Uustaluga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
11534 15.05.2009 infostend Infostend paigaldatakse Kärstna mõisa peahoone juurde viiva sissesõidutee äärde, suure teega paralleelselt.
Tarvastu Vallavalitsuse taotlus 11.05.09
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
13579 11.05.2010 projekti
kooskõlastus
Kärstna koolimaja peakaitsme suurendamine ja Kärstna jaotuspunktist väljuvate 15 kV fiidrite paigaldamine maakaablisse Kärstna küla Tarvastu vald Viljandimaa. Nr.K97165 köide 1 Koostas Vaiko Vinnal Viljandi, mai 2010 Tellija Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17620 15.03.2012 projekti
kooskõlastus
ESTWIN ELA051 valguskaablitrass Tuhalaane, Kärstna, Suislepa, Pikasilla PÕHIPROJEKT
PROJEKTEERIS : Nadežda Vaimann, AS Elwo Tellija Ericsson Eesti AS Pärnu 2012
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi