Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35630 25.07.2019 projekti
kooskõlastus
Viljandi maakond Viljandi vald Vana-Võidu küla Looduse tee 2 sideühendus. Tööprojekt. Töö nr 2589P Koostas Kirjanurk OÜ; Asta Jõeluht. Tellija Riigi Infosüsteemi Amet Kooskõlastatud kokkuleppel JVO juhataja Peeter Norkiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
26350 14.12.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Vana-Võidu küla. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Vana-Võidu mõisa karjakastelli rekonstrueerimine, reg-nr 14696. Koostaja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, Mait Tael. Tellija Viljandi Kutseõppekeskus. Tallinn,2015 Kooskõlastuse komisjoni protokoll nr.314, 01.12.2015 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
22882 20.06.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Vana- Võidu mõisa karjakastelli, reg nr 14696, remondi- restaureerimisprojekti koostamiseks ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli(VÜKK) maa-ala detailplaneeringu koostamiseks. Koostaja Maverick OÜ, vastutav spetsialist R. Pulk- Piatkowska, koostaja R. Org. Tellija Innopolis Insenerid OÜ. Kooskõlastuse komisjoni protokoll nr.170, 12.01.10 Korduv kooskõlastus koos muudatusprojektiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
22866 18.06.2014 projekti
kooskõlastus
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õppehoone B-korpuse muudatusprojekt. Põhiprojekt. Vana-Võidu mõisa karjakastell, reg nr 14696. Koostaja Innopolis Insenerid OÜ, arhitekt Joonas Sarapuu ja AB Katrin Etverk OÜ. Tellija Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. Kooskõlastamise koosoleku protokoll nr. 277, 10.06.2014 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
21784 19.12.2013 projekti
kooskõlastus
Viljandi ühendatud kutsekeskkooli õppehoone B-korpuse muudatusprojekt. Reg.nr. 14696 Vana-Võidu karjakastell. Koostasid AB Katrin Etverk OÜ, Innopolis Insenerid OÜ, Tork Arhitektid OÜ, arhitektid Lembit Tork, Joonas Sarapuu, Katrin Etverk Tellija Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Tallinn 2013 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18860 18.09.2012 projekti
kooskõlastus
Viljandi mk., Viiratsi vald Vana-Võidu küla Vana-Võidu karjakastell, reg.nr.14696 kaitsevöönd Vana-Võidu küla ja VÜKK tehnikahoone kaugküttetorustiku rekonstrueerimine. Ehitusprojekt. Koostas Jaak Muru Töö nr.1227 Tellija Märja Monte OÜ Viljandi 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18845 17.09.2012 projekti
kooskõlastus
Õppekorpus 3 peakaitseme suurendamine Looduse tee 2 Vana-Võidu küla Viiratsi vald Viljandimaa. Tööd toimuvad osaliselt ehitismälestise reg.nr.14696 alal. Töö nr.LS0174 Koostas Eesti Energia Võrguehitus AS, Vaiko Vinnal Viljandi, september 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
18339 25.06.2012 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Vana-Võidu mõisa karjakastelli, reg nr 14696, muinsuskaitse eritingimused hooneosa lammutustöödeks ja hooneosa lammutamiseks. Koostaja Proff Praktik, Sven Reiss. Tellija OÜ Silindia. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja PEJVO juhataja Peeter Norkiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16677 28.10.2011 projekti
kooskõlastus
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õppehoone arhitektuurne eelprojekt, Vana-Võidu mõisa karjakastell, reg nr 14696. Koostaja Tork arhitektid OÜ, arhitektid Lembit Tork, Margus Soonets, Kadri Post, Innopolis Insenerid, Joonas Sarapuu. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.213, 18.10.2011
Otsus: põhiprojekti staadiumis viia sisse järgmised parandused:
20.1 pt 1.2.1.5.4 Muinsuskaitse eritingimuste nõuete täitmine – eemaldada mõiste „kindakrohv“
20.2 lisada värvikaart
20.3 täpsustada korstnate kujundus
20.4 katusekate „tsingitud terasplekk“ lisada: traditsioonilistes mõõtmetes.
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14620 05.11.2010 projekti
kooskõlastus
Vana-Võidu mõisa karjakastell, reg nr 14696, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli arhitektuurne põhiprojekt. Koostaja Tork Arhitektid OÜ, arhitektid Lembit Tork, Margus Soonets, Kadri Post, Joonas Sarapuu. Tellija Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.187, 28.09.2010 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi