Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21034 tööde teostamise
aruanne
Viljandis, Tartu tn 19 hoone värvimistööd vastavalt väljastatud välisviimistluspassile. Värviti hoone esifassaad (osaliselt), hoovipoolne veranda ja korter nr 1-le kuuluva korteriga piirneval õuepoolne fassaad. Vana värv eemaldati, katkised ja puuduvad veelauad asendati, vana laudis restaureeriti.
20065 16.04.2013 tööde teostamise
aruanne
Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27010) asuva Tartu tn 19 elamu akende vahetuse aruanne. Koostas Raivo Mändmaa ja Reet Marand. 2013 aprill. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
19870 13.03.2013 projekti
kooskõlastus
Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, reg nr 27010 asuva Tartu tn 19 elamu (reg nr 14717) akende põhiprojekt. Koostaja Mändmaa Projekt OÜ, arhitekt Raivo Mändmaa. Tellija Reet Marand. Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni protokoll nr.1, 05.03.2013 Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
14035 19.07.2010 tööde teostamise
aruanne
Viljandi Tartu tn. 19 (MK. reg. nr. 14717) katusekatte vahetuse aruanne. Koostas Eldur Kalmann. Tellija Reet Marand, Tartu tn. 19 elanike esindaja. Viljandi Mai 2010. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
10236 20.10.2008 projekti
kooskõlastus
Viljandi linn, kv. nr. 158, kr. nr. 14 Tartu tn 19, reg. nr. 14717 katusekatte vahetuse projekt. Koostas Viljandi EKE Projekt AS, Arnold Kuslap. Tellija KÜ Tartu 19. KKK nr.138, 07.10.2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
3484 21.09.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Elamu Tartu 19 restaureerimisprojekti koostamiseks. Reg. nr.14717. Koostas Raivo Mändmaa. Viljandi 2005. Tellija Eve Siro. KKK nr.63, 20.09.05 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi