Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39594 27.01.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viljandi Pärimusmuusika aida katuse renoveerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas P.P. Ehitusjärelevalve, Janar Tiidermann. Tellija MTÜ Eesti Pärimusmuusika keskus. Kooskõlastanud AHM komisjon koosseisus Peeter Nork, Dan Lukas, Anne Kivi Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
33076 18.07.2018 projekti
kooskõlastus
Viljandi mõisa aida, 19.sajand (nn Kirsimäe aida) katuse remondi- ja restaureerimisprojekt. Ehitismälestis 14725, Viljandi vanalinna muinsuskaitseala, reg nr 27010. Koostaja Arhitektuuribüroo A & K OÜ. Tellija MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus. Kooskõlastatud Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni 26.07.2018 koosoleku protokolli nr 2-16/18/10 alusel. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
28695 24.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Viljandi mõisa aida, 19.sajand (nn Kirsimäe aida) muinsuskaitse eritingimused katuse remondiks ja restaureerimiseks. Mälestise reg nr 14725. Koostaja Kaie Moorast (Arhitektuuribüroo A & K OÜ). Tellija MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus. Kooskõlastuse aluseks on Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni 21.10.2016 koosoleku protokoll nr 11. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
22788 10.06.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Pärimusmuusikaaida taguse nõlva taastamise tööprojekt. Projekteerija OÜ Reaalprojekt, insener Edi Pangsepp. Tellija Viljandi Linnavalitsus. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
20268 15.05.2013 kooskõlastus Viljandis, Tasuja pst 6 Eesti Pärimusmuusika Keskuse ette kavandatavate lipumastide asukoha skeem. Joonise koostas arhitekt Raivo Mändmaa 2013 aastal. Tellija Eesti Pärimusmuusika Keskus. Kooskõlastatud Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni 10.04.2013 koosoleku protokolli nr 3 alusel. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
19798 01.03.2013 kooskõlastus Viljandi mõisa ait, reg.nr.14725 (Pärimusmuusika keskus) trepialuse panipaiga värav. Koostas arhitekt Raivo Mändmaa Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15649 18.05.2011 projekti
kooskõlastus
Viljandi lossimägede elektrivarustuse ja valgustuse rekonstrueerimine. Põhiprojekt. Koostas Eleväli AS, Viljar Vahemaa Tellija AB Järve&Tuulik OÜ Viljandi, aprill 2011. Märkus: arhitektil lahendada elektri jaotuskilpide linnusele paigaldus sobilikus vormis Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15648 18.05.2011 projekti
kooskõlastus
Viljandi lossimägede rekonstrueerimise põhiprojekt, reg nr 14709, 14725, 14710. Koostaja AB Järve & Tuulik OÜ, maastikuarhitekt Tiina Tuulik. Tellija Viljandi Linnavalitsus. Tallinn, aprill 2011 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.202, 03.05.2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15003 11.01.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Viljandi mõisa aida(reg.nr.14725) kohandamine Eesti Pärimusmuusika Keskuseks remondi- ja ehitustööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Kd. I-II Koostas Proff Projekt OÜ, vastutav insener Sven Reiss Tellija Viljandi Linnavalitsus Viljandi, jaanuar 2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
11521 13.05.2009 trassi kooskõlastus Pärimusmuusika keskuse ees reklaamkasti paigaldus. Kaabli maasse kaevamine 5m o,5 m sügavusel. Tööde teostaja Suja Ehitus OÜ , projektijuht Ilmar Kurro, tel 5033681 Tellija Viljandi Linnavalitsus Tööde teostamise aeg 14.-30.05.2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi