Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
22003 10.02.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Viljandis, Lutsu tn 5 fassaadi viimistlus- ja restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija Tõnis Kerner. Ehitaja AS KAR-Grupp. Aruande koostas Leili Männik. Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
17584 12.03.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Elamu Viljandis Lutsu tn.5 katusekatte vahetus ja vihmaveesüsteemide ehitus. reg.nr. 14733 Aruanne Koostas Leili Männik Viljandi, märts 2012 Tellija Tõnis Kerner Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17579 12.03.2012 projekti
kooskõlastus
Lutsu tn.teede ja tehnovõrkude remondiprojekt. Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, reg.nr.27010 Koostas Tinter-Projekt OÜ, Indrek lensment Töö nr.05-12-TP Tartu, märts 2012 Tellija Viljandi Linnavalitsus
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Thea Laidvere ja LJVO juhataja Tarvi Sitsiga
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15919 27.06.2011 projekti
kooskõlastus
Elamu Viljandis Lutsu tn 5
Hoone välisviimistluse ja katuse remondi põhiprojekt
MKA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
15725 30.05.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Viljandi Lutsu t 5. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks, reg nr 14733. Koostaja OÜ Vana Tallinn, Merike Limberg. Tellija Tõnis Kerner. Tallinn, 2011 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.202, 03.05.2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi