Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38726 13.10.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Puidupuru ja tolmuimemissüsteemi paigalduse tegevuskava Heimtali mõisa peahoone soklikorruse õppeklassidesse.Koostas Centest OÜ, Tanel Tuisk Tellija Heimtali Põhikool Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
32690 28.05.2018 projekti
kooskõlastus
Koolide digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu kaabelduse paigaldamise plaan (II etapp)- tellimus nr 018-Lisa 2-3 tehniline spetsifikatsioon Eritingimused. Koostasid Jüri Saar ja Harri Uljas Tellija Hariduse Infotehnoloogia SA 28.05.2018 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi, JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
27367 10.05.2016 projekti
kooskõlastus
Heimtali mõisa mälestiste ühises kaitsevööndis oleva elamu piirdeaed, reg.nr.14736 Joonised Viljandi vald Heimtali küla Vardi allee 1 Koostas Sulev Ilves Tellija Cathlin Saar Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19560 16.01.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Heimtali mõisa peahoone II etapi restaureerimistööde järelevalve aruanne I, II köide. Koostas Amhold AS, Arvu Mägi, Amre Saavas Tallinn, detsember 2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19392 13.12.2012 kooskõlastus Raudna koolihoone veranda-aluse ruumi tuulutus. Viljandimaa Pärsti vald Heimtali Töö nr.054-12 Koostas Pakrum OÜ, A.Veisman Allkirjastas arhitekt Urmas Arike Tellija Nordecon AS Kooskõlastatud kokuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
19063 23.10.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Heimtali mõisa peahoone I etapi restaureerimistööde järelevalve aruanne. Koostas Amhold AS, Arvu Mägi Tellija Pärsti Vallavalitsus Tallinn, 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17838 17.04.2012 projekti
kooskõlastus
"EstWin 03" Viljandi - Heimtali - Puiatu - Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt (ELA 014)
(Muinsuskaitselised objektid reg. nr. 8431, 8439, 13303, 14736 – 14743,
14554 - 14556, 14559 - 14561, 27180)
Tööprojekt nr: 12501P Koostas Empower AS, projekteerija Indrek Lillemäe Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17485 28.02.2012 uuringute aruanne Roog, Raido 2011 Aruanne Heimtali mõisa veranda vundamendi arheoloogilistest uuringutest 2011. aasta mais Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
16880 02.12.2011 tööde teostamise
aruanne
Heimtali mõisa veranda rekonstrueerimisel leitud maa- ja telliskividest konstruktsioonide konserveerimistööde aruanne. Koostas Aavo Ossip Arhitekt Urmas Arike Tellija Pärsti Vallavalitsus Sept. 2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
16172 03.08.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Heimtali mõisa peahoone ümbruse teede ja platside tööprojekt. Koostas Reaalprojekt OÜ, insener Edi Pangsepp Tellija Nordecon AS Viljandi, august 2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi