Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37128 13.03.2020 projekti
kooskõlastus
Pärsti mõisa lasteaia rekonstrueerimine. Pärsti mõisa peahoone, reg-nr 14749 Kütte, ventilatsiooni, veevarustuse, kanalisatsiooni ja tugevvoolu osa. Põhiprojekt. Koostas Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, Ivi Arop, Alo Varik, Timo Arop Tellija Viljandi Vallavalitsus. Kooskõlastatud kokkuleppel EAO nõuniku Merle Kinksi ja JVO juhataja Peeter Norkiga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
36879 03.02.2020 projekti
kooskõlastus
Viljandi valla Päikesekiire lasteaia Pärsti õppekoha sisearhitektuurne põhiprojekt. Pärsti mõisa peahoone, 19.saj., reg-nr 14749. Töö-RM-1/19 Viljandi 2020 Koostas Kaari Metslang Tellija Viljandi Vallavalitsus Menetluskomisjoni koosoleku protokoll nr 418, 03.12.2019 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
35507 09.07.2019 uuringute aruanne Pärsti mõisa peahoone viimistluskihtide uuringud. Aruanne.
Koostanud: H&M Restuudio OÜ
Tellija: Viljandi vallavalitsus
Kooskõlastatud kokkuleppel: ehituspärandi nõunik Merle Kinks ja vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor Kadri Tael
Valgamaa nõunik, Margis Sein
35002 03.05.2019 uuringu tegevuskava Pärsti mõisa peahoone, reg-nr 14749 viimistluskihtide uuringud. Tegevuskava. Koostas H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop, Frank Lukk Tellija Viljandi Vallavalitsus Kooskõlastanud VKK koosseisus Merle Kinks, Peeter Nork, Anita Jõgiste, Grete Nilp Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
31685 27.12.2017 projekti
kooskõlastus
Pärsti mõisa peahoone I korruse lasteaiaruumide restaureerimine ja osaline ümberehitamine. Põhiprojekt. Koostas Hekse OÜ, arhitekt Eva Tammpere Tellija Viljandi Vallavalitsus Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi, JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niiduga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
30325 28.06.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Pärsti mõisa peahoone (reg-nr 14749) muinsuskaitse eritingimused siseruumide osaliseks ümberehitamiseks ja fassaadide restaureerimistöödeks. Koostas Muinsuskaitseameti nõunik Mart Siilivask. Tartu 2017 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
29991 22.05.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pärsti mõisa peahoone, reg- nr 14749 katusekorrusel asuva puhkeruumi remont-, ehitus - ja restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne Koostas Leili Männik Viljandi, aprill 2017 Kooskõlastatud kokkuleppel RAO Peaspetsialist Merle Kinksi , JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
28505 31.10.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viljandi vald Pärsti küla. Pärsti mõisa peahoone, reg-nr 14749. I korrusel asuva raamatukogu põranda uuendamine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja
ehitusinsener Leili Männik. Tellija Viljandi Vallavalitsus. Kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokoll nr. 336, 18.10.2016
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
28363 06.10.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pärsti mõisa peahoone I korruse raamatukogu põranda ja katusekorrusel asuva puhkeruumi restaureerimise tegevuskava II etapp. Töö 2016-39. Koostas Proff Praktik OÜ, Sven Reiss, Eva Tammpere Tellija Viljandi Vallavalitsus. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
28226 14.09.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pärsti mõisa peahoone (reg-nr 14749) I korruse raamatukogu põranda ja katusekorrusel asuva puhkeruumi restaureerimise tegevuskava. I etapp Koostaja OÜ Proff Praktik, Sven Reiss, Eva Tammpere. Töö nr 2016-39 Tellija Viljandi Vallavalitsus Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi