Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30797 04.09.2017 tööde teostamise
aruanne
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
28531 02.11.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimistööde tegevuskava. Tööde eesmärk: tagada kunstimälestise säilimine ja eksponeeritavus ning sihtotstarbeline kasutatavus algses kontekstis. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo