Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21544 12.11.2013 projekti
kooskõlastus
EELK Järva-Madise kiriku tornikiiver Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
21526 11.11.2013 tööde teostamise
aruanne
Järva-Madise kiriku kellatoale kõlaakende paigaldamine Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
19649 04.02.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kellatooli restaureerimise ajal tehtud muinsuskaitselise järelvalve aruanne Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
19419 17.12.2012 kooskõlastus Järva-Madise kiriku kellatoale kõlaakende paigalduse kava Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
18894 24.09.2012 projekti
kooskõlastus
Kellasüstiimi elektrpaigaldis Järva-Madise kirikus Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
18640 23.08.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Järva-Madise kiriku kelladesüsteemi restaureerimise ja elektrifitseerimise kava Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
3518 28.09.2005 projekti
kooskõlastus
Järva-Madise kiriku piksekaitse paigaldamise põhiprojekt. OÜ RR Elekter.2005.a.
2282 17.01.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
2281 17.01.2005 kooskõlastus Järva- Madise kiriku fassaadi uuringud ja viimistlemise ettepanekud Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung