Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36278 31.10.2019 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2019. Arheoloogiline jälgimine Albu mõisa katlamaja vundamendisüvendi ja küttetrassi kaevendi rajamisel. MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG. Tartu. Tellija: Järva vallavalitsus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36098 04.10.2019 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Albu mõisa katlamaja vundamendisüvendi ja küttetrassi rajamisel. Uuringu tegevuskava. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 02.10.19 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36065 02.10.2019 projekti
kooskõlastus
Albu kooli katlamaja projekt. Abihoone ümberehitamine katlamajaks, EP (projekteerija Formica Projekt OÜ, Viljo Land; tellija TJ Hooldus OÜ).
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, C. Pihlap.
WD 5.1-17.6/713
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
30475 19.07.2017 projekti
kooskõlastus
Albu mõisa peahoone, reg-nr 14948, radiaator- ja maakütte põhiprojekt. Koostaja TJ Hooldus OÜ, tellija Albu Vallavalitsus.
Kooskõlastajad R. Niit, U. Kadakas, M. Kinks (09.02.2017).
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
30217 15.06.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Albu mõisa peahoone akende ja välisuste restaureerimise tegevuskava. Koostaja Divi Projekt OÜ, Reet Org. Tellija TJ Hooldus OÜ, Lauri Tõnisalu.
Kooskõlastajad: Dan Lukas (08.06.2017), Reelika Niit (09.06.2017)
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
29030 11.01.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Albu mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused maakütte- ja ventilatsioonisüsteemide paigalduseks ja fassaadide avatäidetele. Koostaja Komitee OÜ, Tellija: TJ Hooldus.
KKK 341, 13.12.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28240 16.09.2016 projektieelne
kooskõlastus
„Jäägri villa“ varjualune ja väliköök. Projekteerija OÜ Etik Projekt, Margit Vaher. Tellija Hunting Grupp OÜ. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
17609 15.03.2012 tööde teostamise
aruanne
Albu mõisakooli plafoonmaalingu konserveerimistööde aruanne Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
15946 30.06.2011 hooldusjuhend,
tegevuskava
Plafoonmaalingu konserveerimistööde tegevuskava Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
11537 15.05.2009 tööde teostamise
aruanne
Tööde aruanne Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede