Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30475 19.07.2017 projekti
kooskõlastus
Albu mõisa peahoone, reg-nr 14948, radiaator- ja maakütte põhiprojekt. Koostaja TJ Hooldus OÜ, tellija Albu Vallavalitsus.
Kooskõlastajad R. Niit, U. Kadakas, M. Kinks (09.02.2017).
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
29943 18.05.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Discgolfi raja Albu mõisa parki ja Jäägri Villa territooriumile rajamise tegevuskava. Koostaja Hunting grupp OÜ. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28240 16.09.2016 projektieelne
kooskõlastus
„Jäägri villa“ varjualune ja väliköök. Projekteerija OÜ Etik Projekt, Margit Vaher. Tellija Hunting Grupp OÜ. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
19664 05.02.2013 projekti
kooskõlastus
Albu mõisapargi rekonstrueerimine Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
19202 13.11.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Albu mõisapargi muinsuskaitselised eritingimused Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
17197 25.01.2012 projekti
kooskõlastus
Albu mõisa pargi kaitsevööndis pleva kontorihoone rekonstrueerimine puhkemajaks Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
14598 02.11.2010 projekti
kooskõlastus
Elion Ettevõtted AS Albu ADSL2 ja sõlm Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
14319 15.09.2010 projekti
kooskõlastus
Kapptelefonijaama elektriliitumine, KO1145-1 Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
13356 01.04.2010 detailplaneering Albu mõisa pargiga piirneva Vürmeri kinnistu detailplaneering Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
13275 18.03.2010 kooskõlastus Albu mõisa pargis asuva lasteaia piirdeaed Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede