Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38201 03.08.2020 tööde teostamise
aruanne
Ambla Maarja kiriku kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli; tellija: EELK Ambla Maarja Kogudus.
WD 5.1-17.8/22
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
38004 07.07.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Ambla Maarja kiriku kellatoale kõlaakende paigaldamise tegevuskava. Koostaja: Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli; tellija: EELK Ambla Maarja Kogudus.
Kaaskooskõlastajad: S. Sombri, D. Lukas.
WD 5.1-17.2/78
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
36772 13.01.2020 projekti
kooskõlastus
Ambla kiriku piksekaitse projekt. Projekteerija: Lepiku Elektritööd OÜ, Tarmo Ivainen; tellija: EELK Ambla kogudus, Tõnu Linnasmäe.
Kaaskooskõlastaja: S. Sombri.
WD 5.1-17.6/27
Räästa piirkonnas tagada sadevee seinast eemale juhtimine - sadevesi ei tohi katuselt mööda allaviiku seinale joosta!
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27429 16.05.2016 kooskõlastus Ambla alevikus kinnistute Pikk tn 15, 16, 16a ja Ambla kalmistu parklate projekteerimine. Projekteerija OÜ Keskkonnaprojekt; Tellija Ambla Vallavalitsus.
Troika P. Nork, I. Mäesalu 16.05.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
10325 03.11.2008 projekti
kooskõlastus
Ambla Maarja kiriku torn Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
7195 21.06.2007 tööde teostamise
aruanne
Ambla kiriku tornikiivri muinsuskaitse aruanne. 2007.a. AB R.A.E. OÜ. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
5665 09.11.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Ambla kiriku, mälestussamba ja alleede valgustamiseks vajalike väliselektritööde muinsuskaitse eritingimused. AB R.A.E OÜ 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
4285 31.03.2006 projekti
kooskõlastus
Ambla kiriku, ausamba ja kalmistu alleede valgustus. Elektripaigalduse projekt. OÜ Särts. 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
2808 28.04.2005 projekti
kooskõlastus
Ambla kirik. Põranda restaureerimisprojekt. Projekteerija OÜ Rändmeister. 2005.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung