Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27429 16.05.2016 kooskõlastus Ambla alevikus kinnistute Pikk tn 15, 16, 16a ja Ambla kalmistu parklate projekteerimine. Projekteerija OÜ Keskkonnaprojekt; Tellija Ambla Vallavalitsus.
Troika P. Nork, I. Mäesalu 16.05.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
13953 07.07.2010 projekti
kooskõlastus
ELA SA lairiba projekt Järvamaal Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
8513 09.01.2008 projekti
kooskõlastus
Ambla Vallamaja elektrivarustuse renoveerimine. Valgustuse renoveerimise projekt. Tapa 2007. Tellija Ambla vallavalitsus.
Kooskõlastan peainspektor J. vali nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Silja Konsa
4587 22.05.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Ambla vallamaja muinsuskaitse eritingimused katusekorruse väljaehitamiseks. OÜ Paide EKE Projekt. 2006.