Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37453 23.04.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kurisoo mõisa pargi hoolduskava. Koostaja: Loovmaastik OÜ, Toomas Põld; tellija: Järva Vallavalitsus.
Kaaskooskõlastaja M. Kinks.
WD 5.1-17.2/33
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
701 17.09.2003 uuringute aruanne Kurisoo mõisaansamlisse kuuluvate hoonete väärtuslike detailide inventeerimine ja tehnilise seisukorra ülevaatus. (L. Mutso) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali