Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
14091 30.07.2010 tööde teostamise
aruanne
Kurisoo mõisa tuuleveski ajutise katuse paigaldus Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
701 17.09.2003 uuringute aruanne Kurisoo mõisaansamlisse kuuluvate hoonete väärtuslike detailide inventeerimine ja tehnilise seisukorra ülevaatus. (L. Mutso) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali