Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31733 03.01.2018 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kabala mõisa aida lõunakülje katusekatte vahetuse muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Ramses Ehitus OÜ, Urmas Lööper. Tööde teostaja OÜ Tafrix. Tellija Türi vallavalitsus.
Kaaskooskõlastajad: Reelika Niit, Dan Lukas (20.11.2017)
WD 5.1-17.4/2
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28706 28.11.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kabala mõisa aida põhjakülje katusekatte vahetus. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja/järelevalve teostaja: OÜ Ramses Ehitus, tellija Türi Vallavalitsus.
KKK 337, 01.11.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
22914 30.06.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Kabala mõisa ait. Muinsuskaitse eritingimused ja projekt katuse restaureerimiseks Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede