Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36082 04.10.2019 projekti
kooskõlastus
ELA120 (Türi ja Põhja-Sakala vald) mikrotorustikus fiiberoptilise sidekaabli tööprojekt. Projekteerija sideprojekt OÜ, René Ots; tellija Eesti Lairiba Arenduse SA.
Kaaskooskõlastaja: Anu Lillak.
WD 5.1-17.6/653 ja 5.1-17.6/653-2
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
5183 30.08.2006 projekti
kooskõlastus
Kabala mõisa valitsejamaja(Kabala rahvamaja) fassaadi remondi põhiprojekt. OÜ Paide EKE Projekt. 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
3897 02.01.2006 tööde teostamise
aruanne
Kabala rahvamaja (valitsejamaja) restaureerimistööde aruanne. OÜ Paide EKE Projekt.2005.a.
3037 13.06.2005 projekti
kooskõlastus
Kabala rahvamaja remont. Põhiprojekt. Köide I. Arhitektuur-ehituslik osa.
Arhitekt Merike Kordemets. 2005.a.
Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung