Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27633 09.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ELA086, Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. IV etapp. Tamsalu-Väike-Maarja-Triigi, Vao-Koeru-Ervita, Olju-Salla, tööprojekt, PROJ. NR. 167-15. Koostaja: Kristjan Ahtama, Eltel Networks AS. Tallinn, 2016.

Mälestistega seonduvad nõuded esitatud seletuskirjas peatükis 4, lk 7-8; mälestised ja mälestiste kaitsevöönd on kantud tööjoonistele. Kooskõlastan arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni volitusel.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
24207 22.01.2015 projekti
kooskõlastus
Räästasõlme muudatus Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
24141 15.01.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Aruküla mõisa maalingute konserveerimise tegevuskava Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
24037 29.12.2014 hooldusjuhend,
tegevuskava
Aruküla mõisa välisviimistluse konserveerimistööde tegevuskava Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
23416 17.09.2014 uuringute aruanne Aruküla mõisasise- ja välisviimistluse uuringud. Uurimistööde aruanne. Heaks kiidetud 29.09.2014. Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
23278 25.08.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Aruküla mõisa peahoone (reg nr 15000) kagupoolse otsafassaadi kahe aknapetiku nišši maalingute restaureerimise tegevuskava. Tellija: Koeru Vallavalitsus. Tegevuskava üle vaadatud M.Silla poolt, märkused parandatud. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
20598 19.06.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Tulekahjusignalisatsiooni ja videvalvesüsteem Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
20597 19.06.2013 projekti
kooskõlastus
Veevarustuse, kanalisatsiooni ja ventilatsiooni põhiprojekt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
20594 19.06.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Ventilatsiooni Põhiprojelt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
20593 19.06.2013 projekti
kooskõlastus
Elektripaigaldise põhiprojekt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede