Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
41202 05.08.2021 projekti
kooskõlastus
Projekti pealkiri: Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd, piirkond 4 - Koeru, Ervita, Vao, Kalitsa tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd
Projekteerija: OÜ Keskkonnaprojekt; projektijuht/vastutav spetsialist Marek Uiboupin, projekteerija/vastutav spetsialist Ilja Galkin
Tellija: Järva Vallavalitsus
Kaaskooskõlastajad: Eero Heinloo, Helena Kaldre, Taisi Juus ja Ulla Kadakas
WD reg nr: 5.1-17/722-2
Järvamaa nõunik, Maarja Tomps
39177 08.12.2020 projekti
kooskõlastus
Üksikelamu rekonstrueerimise ehitusprojekt. Arhitektuurne osa. Projekteerija: Arhitektibüroo Heiki Taras OÜ, Heiki Taras ja Andrus Kilumets; tellija: Rain Rõmmelgas.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, P. Nork, I. Mäesalu.
WD 5.1-17.6/1195-1
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
39087 30.11.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Aruküla mõisapargi madalseiklusraja ehitamise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Koostaja: AB Artes Terrae OÜ, Sulev Nurme; tellija: Adventure Solutions OÜ.
WD 5.1-17.6/1204
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
38653 06.10.2020 projekti
kooskõlastus
Aruküla mõisa pargi madalseiklusraja projekt. Projekteerija: Agorek OÜ, Vello Luts; tellija: ADVENTURE SOLUTIONS OÜ.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, P. Nork.
WD 5.1-17.6/898-1
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
38547 23.09.2020 projekti
kooskõlastus
Valguskaabli paigaldamine Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Paide tee 16 // 18
WD 5.1-17.6/931-1
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
36999 21.02.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kalju Lepiku mälestusmärgi paigaldamise tegevuskava. Koostaja: AB Artes Terrae OÜ, Sulev Nurme.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, C. Pihlap.
WD 5.1-17.2/14
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
33817 05.11.2018 projekti
kooskõlastus
Tiigi tn 3 optilise kaabli tööprojekt. Projekteerija: AS Connecto Eesti, Margit Rae. Tellija: Telia Eesti AS.
Kaaskooskõlastaja R. Niit
WD 5.1-17.6/624
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
28199 12.09.2016 projekti
kooskõlastus
Aruküla mõisa pargi ja Koeru keskkooli ümbruse heakorrastamise ning pargi piirdeaia ja kaevumaja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Sirle Salmistu, ehitusinsener Väino Aedmaa, vastutav spetsialist Sulev Nurme. Töö nr 29KP08. Varasem kooskõlastus nr 12827, 30.12.2009. Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
28198 12.09.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Aruküla mõisa pargi, pargi piirdeaia ja kaevumaja muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Artes Terrae OÜ, töö nr 29ET08. Varasem kooskõlastus nr 10339, 11.11.2008. Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
27633 09.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ELA086, Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. IV etapp. Tamsalu-Väike-Maarja-Triigi, Vao-Koeru-Ervita, Olju-Salla, tööprojekt, PROJ. NR. 167-15. Koostaja: Kristjan Ahtama, Eltel Networks AS. Tallinn, 2016.

Mälestistega seonduvad nõuded esitatud seletuskirjas peatükis 4, lk 7-8; mälestised ja mälestiste kaitsevöönd on kantud tööjoonistele. Kooskõlastan arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni volitusel.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas