Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
43867 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 21,25-25,30 (Koeru–Kapu lõigu) rekonstrueerimise teedeehituslik põhiprojekt Novarc Group AS
Novarc Group AS
12.07.2022
41202 projekti
kooskõlastus
  OÜ KESKKONNAPROJEKT 05.08.2021
39177 projekti
kooskõlastus
  Arhitektibüroo Heiki Taras OÜ 08.12.2020
39087 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  AB Artes Terrae OÜ 30.11.2020
38653 projekti
kooskõlastus
  Osaühing Agorek 06.10.2020
38547 projekti
kooskõlastus
  Järva Vallavalitsus 23.09.2020
36999 hooldusjuhend,
tegevuskava
  AB Artes Terrae OÜ 21.02.2020
33817 projekti
kooskõlastus
  AS Connecto Eesti 05.11.2018
28199 projekti
kooskõlastus
  OÜ ARTES TERRAE 12.09.2016
28198 muinsuskaitse
eritingimused
  OÜ ARTES TERRAE 12.09.2016