Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
9419 30.05.2008 detailplaneering Koeru tervise ja spordikeskuse detailplaneering Koeru alevikus. Valdeko Lukken, Kreeta Sipelgas. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Tavo Tamm
12827 30.12.2009 projekti
kooskõlastus
Aruküla mõisa pargi ja Koeru keskkooli ümbruse heakorrastamise ning pargi piirdeaia ja kaevumaja restaureerimise põhiprojekt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
15115 09.02.2011 tööprojekti
kooskõlastus
VK torustikud ja reoveepumplad Koeru alevikus, kaust 1.4 Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
26899 15.03.2016 kooskõlastus Aruküla mõisa valitsejamaja juurdeehituse lammutusprojekt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
26970 23.03.2016 kooskõlastus Mõisa valitsejamaja katuse rekonstrueerimine Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
27609 07.06.2016 kooskõlastus Mõisa valitsejamaja katuse rekonstrueerimise eelprojekt. Koostaja FIE Aare Traks, tellija Koeru Vallavalitsus. Varasemalt kooskõlastatud 23.03.2016 nr 26970. Projekti muudatusega nähakse ette kivikatte paigaldamine. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27633 09.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ELA086, Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. IV etapp. Tamsalu-Väike-Maarja-Triigi, Vao-Koeru-Ervita, Olju-Salla, tööprojekt, PROJ. NR. 167-15. Koostaja: Kristjan Ahtama, Eltel Networks AS. Tallinn, 2016.

Mälestistega seonduvad nõuded esitatud seletuskirjas peatükis 4, lk 7-8; mälestised ja mälestiste kaitsevöönd on kantud tööjoonistele. Kooskõlastan arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni volitusel.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28198 12.09.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Aruküla mõisa pargi, pargi piirdeaia ja kaevumaja muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Artes Terrae OÜ, töö nr 29ET08. Varasem kooskõlastus nr 10339, 11.11.2008. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28199 12.09.2016 projekti
kooskõlastus
Aruküla mõisa pargi ja Koeru keskkooli ümbruse heakorrastamise ning pargi piirdeaia ja kaevumaja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Sirle Salmistu, ehitusinsener Väino Aedmaa, vastutav spetsialist Sulev Nurme. Töö nr 29KP08. Varasem kooskõlastus nr 12827, 30.12.2009. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
33817 05.11.2018 projekti
kooskõlastus
Tiigi tn 3 optilise kaabli tööprojekt. Projekteerija: AS Connecto Eesti, Margit Rae. Tellija: Telia Eesti AS.
Kaaskooskõlastaja R. Niit
WD 5.1-17.6/624
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf