Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36596 10.12.2019 tööde teostamise
aruanne
Aruküla mõisa pargi piirdemüüri postide restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Gromell OÜ; Nina ja Jarkko Arhilahti; tellija: Järva Vallavalitsus.
WD 5.1-17.8/59
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
34028 23.11.2018 tööde teostamise
aruanne
Aruküla mõisa pargi piirdemüüri aiapostide restaureerimistööde aruanne. Koostaja/töö teostaja: Anikor OÜ, Toivo Peets. Tellija: Järva Vallavalitsus.
Kaaskooskõlastaja: R. Niit.
WD 5.1-17.8/32
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28199 12.09.2016 projekti
kooskõlastus
Aruküla mõisa pargi ja Koeru keskkooli ümbruse heakorrastamise ning pargi piirdeaia ja kaevumaja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt Sirle Salmistu, ehitusinsener Väino Aedmaa, vastutav spetsialist Sulev Nurme. Töö nr 29KP08. Varasem kooskõlastus nr 12827, 30.12.2009. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28198 12.09.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Aruküla mõisa pargi, pargi piirdeaia ja kaevumaja muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Artes Terrae OÜ, töö nr 29ET08. Varasem kooskõlastus nr 10339, 11.11.2008. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27633 09.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ELA086, Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus. IV etapp. Tamsalu-Väike-Maarja-Triigi, Vao-Koeru-Ervita, Olju-Salla, tööprojekt, PROJ. NR. 167-15. Koostaja: Kristjan Ahtama, Eltel Networks AS. Tallinn, 2016.

Mälestistega seonduvad nõuded esitatud seletuskirjas peatükis 4, lk 7-8; mälestised ja mälestiste kaitsevöönd on kantud tööjoonistele. Kooskõlastan arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni volitusel.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas