Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
43867 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 21,25-25,30 (Koeru–Kapu lõigu) rekonstrueerimise teedeehituslik põhiprojekt Novarc Group AS
Novarc Group AS
12.07.2022
42869 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Koeru kiriku põhjakülje IV ja V akna restaureerimistööde aruanne Puidupoisid OÜ
09.03.2022
37841 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  H&M Restuudio OÜ 08.06.2020
37622 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Puidupoisid OÜ 13.05.2020
36903 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Puidupoisid OÜ 06.02.2020
36582 tööde teostamise
aruanne
  Gromell OÜ 09.12.2019
35951 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Gromell OÜ 18.09.2019
34877 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  H&M Restuudio OÜ 15.04.2019
34543 uuringute aruanne   H&M Restuudio OÜ 20.02.2019
33684 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Puidupoisid OÜ 19.10.2018