Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
310 25.10.2002 hooldustööd Koigi põhikooli heakorrastustööde tehniline projekt. Projekt. T.Siukkonen. Kooskõlastan (kaust meil). Märkus: Kooskõlastatud hoone teepoolne lahendus. Pargipoolsel küljel tuleks anda kogu pargi üldlahendus. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
14520 21.10.2010 projekti
kooskõlastus
Elion Ettevõtted AS liitumine elektrivõrguga Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
22175 11.03.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused koigi Mõisa Pargi Rekonstrueerimiseks Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
22447 11.03.2019 projekti
kooskõlastus
Koigi mõisapargi rekonstrueerimine Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27145 15.04.2016 projekti
kooskõlastus
Koigi, Mõisavahe tee 10 põhikooli renoveerimise põhiprojekt. Koostaja IBG-Ehitus OÜ, tellija Koigi vallavalitsus.
Mõisa peahoone juurdeehituse rek.; Troika (M. Kinks, P. Nork 08.04.16)
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
34993 02.05.2019 projekti
kooskõlastus
Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 100,078 Koigi teeristi ja km 98,859 Päinurme tee ristmike projekt. PP. Töö nr T1820. Projekteerija Landverk OÜ, Ott Ojaperv. Tellija Maanteeamet.
Kaaskooskõlastaja Raili Uustalu.
WD 1.1-7/214-5
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
40017 26.03.2021 välisvalgustuse
projekt
Koigi mõisa pargi valgustuse I etapp. PP. Projekteerija: OÜ Paide EG, Irina Žgun; tellija: Järva Vallavalitsus.
Kaaskooskõlastaja: R. Uustalu.
WD 5.1-17.6/310
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
40116 07.04.2021 tööprojekti
kooskõlastus
Discgolfi raja ehitamine Koigi mõisa parki (ette nähtud Koigi mõisa pargi rekonstrueerimisprojektis). Vt WDs 31.03.2021 nr 5.1-17.6/331. Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja, Peeter Nork
40492 27.05.2021 projekti
kooskõlastus
Grillpaviljon
Wd: 21.05, nr 5.1-17.6/515-1
Järvamaa nõunik, Maarja Tomps