Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36442 21.11.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Paide Püha Risti kiriku idatiiva välisviimistluse restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Sajas Projekt OÜ, Niina Mäger; tellija EELK Paide Püha Risti Kogudus.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks; S. Sombri.
WD 5.1-17.4/38
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
34217 18.12.2018 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kiriku läänekülje välisfassaadi (sh aknad) restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: FIE Niina Mäger, Tellija: EELK Paide Püha Risti Kogudus.
Kaaskooskõlastajad: P. Nork, M. Kinks, S. Sombri.
WD 5.1-17.4/35
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28583 10.11.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Paide kiriku torni restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja FIE Niina Mäger, arhitekt. Tellija EELK Paide Püha Risti Kogudus.
KKK nr 337, 01.11.2016
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28215 12.09.2016 tööde teostamise
aruanne
Paide kiriku torni ajanäitajakella elektrifitseerimise ja sihverplaadi vahetamise aruanne. Koostaja: Mäeväli Orelitöökoda OÜ, tellija EELK Paide kogudus. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27938 hooldusjuhend,
tegevuskava
Paide kiriku torni ajanäitajakella elektrifitseerimise ja sihverplaadi vahetamise kava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27536 30.05.2016 projekti
kooskõlastus
Paide Püha Risti kiriku sise- ja välisviimistluse remont-restaureerimise põhiprojekt. FIE Niina Mäger, tellija EELK Paide Püha Risti Kogudus.
Varasem kooskõlastus 15.12.2010, nr 14870.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27535 30.05.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused kiriku sise- ja välisviimistluse remont-restaureerimiseks.
Varasem kooskõlastus 05.11.2010, nr 14624.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
25343 06.07.2015 kooskõlastus Sisenduskilbi toitekaabli vahetus Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
22704 30.05.2014 uuringute aruanne,
erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Arheoloogiline järelevalve ja uuringud Paide Püha Risti kirikuaias. Keila 2013. Koostaja: arh Villu Kadakas, tellija: Tarrest LT OÜ. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
20474 05.06.2013 uuringu tegevuskava Kadakas, Villu. PAIDE KIRIKUAED. ARHEOLOOGILISE JÄRELEVALVE JA UURINGUTE TEGEVUSKAVA. Järva maakond, Paide linn, reg nr 15057 ja 15058. KEILA 2013.

Arheoloogiline järelevalve toimub Paide kirikuaias vertikaalplaneeringu teostamisel. Vertikaalplaneerimisega on ette nähtud hoonega kokku puutuva maapinna langetamine 20 cm allapoole projekteeritud kirikusaali põrandapinda. Kriitilistes kohtades on vete paremaks eemaldamiseks kavas teha allapoole planeeritud kasvupinnasega maapinda kaldega dreneeriv kiht, mille keskel on imbkaevud.

Vertikaalplaneerimise pinnasetööde käigus toimuva arheoloogilise järelevalve eesmärk on selgitada välja keskaegse kiriku välisperimeetri kontuur, võimalike juurdeehitiste jäänused, vältida säilinud inimluustike lõhkumist ja ära kaevamist ning koguda eemaldatavast pinnasest kultuuriväärtusega leiud. Järelevalve käigus dokumenteeritakse leitavad kultuuriväärtusega konstruktsioonid, arheoloogiline kultuurkiht ning kogutakse kultuuriväärtusega leiud.
Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio