Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
10827 20.01.2009 infostend INfoplaat Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
10180 09.10.2008 tööde teostamise
aruanne
Paide raekoja remondi restaureerimisaruanne Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
6726 25.04.2007 projekti
kooskõlastus
Paide raekoja remont.Köide I
Ahitektuur-ehituslikusa muudatused.Põhiprojekt. Seletuskirik ja joonised. OÜ Paide EKE Projekt.2007.a.
Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
6725 25.04.2007 projekti
kooskõlastus
Paide raekoja ümberprojekteerimine.II köide
Sisearhituurne osa
Põhiprojekti joonised
OÜ Paide EKE Projekt, 2007.a.
Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
6085 24.01.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Paide raekoja ajalooline õiend ja täiendavad eritingimused. ARC Projekt, 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
5359 26.09.2006 projekti
kooskõlastus
Paide Raekoja konstruktiivse osa restaureerimisprojekt. OÜ H. Uuetalu. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
399 13.05.2002 projekti
kooskõlastus
Paide raekoja renoveerimise põhiprojekt. Arh. M.Kordemets. Kooskõlastan (kaust meil)Märkus: Tööjooniste koostamisel täpsustada algsete akende parendamise ja säilitamise võimalused. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss