Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36464 25.11.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Purdi mõisa peahoone restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve lõpparuanne. Koostaja: Komitee OÜ, Heli Aade; tellija: Van Der Gynth OÜ, Kaupo Kolsar.
Kaaskooskõlastajad: A. Jõgiste; M. Kinks.
WD 5.1-17.4/39
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
35092 14.05.2019 tööde teostamise
aruanne
Purdi mõisa peahoone siseviimistluse konserveerimise-restaureerimise aruanne. Koostaja: H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop, Taavi Tiidor. Tellija: Kaupo Kolsar.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, G. Nilp.
WD 5.1-17.8/28
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
32244 27.03.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Purdi mõisa peahoone restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve vahearuanne. Koostaja: Komitee OÜ, Heli Aade. Tellija: Van Der Gynth OÜ.
Kaaskooskõlastajad: R. Niit, M. Kinks.
WD 5.1-17.4/18
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31902 30.01.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Purdi mõisa stukkide konserveerimine ja restaureerimine. Koostaja: Taatsi OÜ, Taavi Tiidor. Tellija: Kaupo Kolsar.
Kaaskooskõlastaja R. Niit.
WD 5.1-17.2/4
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
30552 01.08.2017 projekti
kooskõlastus
Purdi mõisa peahoone restaureerimise põhiprojekt. Projekteerija FIE Urmas Arike, tellija OÜ Van Der Gynth, Kaupo Kolsar.
KKK nr 351, 18.04.2017.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28169 05.09.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Purdi mõisa peahoone restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamiseks. Koostaja ARC Projekt OÜ, Mari Nõmmemaa; Tellija OÜ Van Der Gynth. KKK nr 331, 09.08.2016. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27968 26.07.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Purdi mõisa laemaalingute ja stukkide väljapuhastamine ja osaline konserveerimine. Tegevuskava. Koostaja H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop, tellija Van Der Gynth OÜ, Kaupo Kolsar.
Troika kk (M. Kinks, P. Nork, M. Silla 26.07.2016)
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
27872 12.07.2016 uuringute aruanne Purdi mõisa peahoone siseviimistlusuuringud. Aruanne.
Aruannet on läbi vaadanud Karen Klandorf, Maria Silla, Linda Lainvoo.
Inventeerija, Triin Talk
27415 14.05.2016 uuringu tegevuskava Purdi mõisa siseviimistlusuuringute tegevuskava. Koostaja Hilkka Hiiop, Johanna Lamp (H&M Restuudio OÜ). Tellija Kaupo Kolsar. Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
4596 22.05.2006 projekti
kooskõlastus
Purdi mõisa peahoone väliusviimistluse põhiprojekt. A. Evart;A. Danil. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali