Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34675 19.03.2019 projekti
kooskõlastus
Riigitee 25 Mäeküla-Koeru-Kapu km 0,0-5,0 Mäeküla-Suurpalu lõigu projekt. Projekteerija: Tuulekaru OÜ, projektijuht Jaanus Laanes. Tellija: Maanteeamet.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, P. Nork, U. Kadakas.
WD 5.1-17.6/173
Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf