Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37416 20.04.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Põhjaka mõisa vesiveski müüride avariitööde tegevuskava.
Kaaskooskõlastajad: D. Lukas, M. Kinks
WD 5.1-17.2/38
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
5219 04.09.2006 kooskõlastus Põhjaka mõisa vesiveski. Ekspertiis Põhjaka mõisa vesiveski ehituskonstruktsioonide tehnilise seisukorra kohta. 2006. Innovatsioonifirma TIM.
Aluseks võetud muinsuskaitse eritingimused, koostatud Lootusprojekt OÜ poolt 2006.a.
Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
4868 03.07.2006 projektieelne
kooskõlastus
Põhjaka mõisa vesiveski. Eelprojekt. Lootusprojekt OÜ. 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
4792 20.06.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Põhjaka mõisa vesiveski muinsuskaitselised eritingimused. Lootusprojekt OÜ 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung