Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38914 10.11.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Anna kiriku akende restaureerimine. Kiriku pikihoone 6 akna ning käärkambri 3 akna restaureerimistööde tegevuskava. Koostaja: Margus Liiv Restaureerimisstuudio.
Kaaskooskõlastaja: P. Nork.
WD 5.1-17.2/107
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
38138 23.07.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Torni sissepääsu varikatuse tegevuskava. Koostaja Eigo Laur, Andu Eru; Palmse Puit OÜ. Tellija: EELK Anna kogudus.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, D. Lukas
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31732 03.01.2018 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Anna kiriku põrandate restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja OÜ Ramses Ehitus, Urmas Lööper. Tööde teostaja OÜ Tafrix. Tellija EELK Anna kogudus.
Kaaskooskõlastajad: Reelika Niit, Merle Kinks, Dan Lukas.
WD 5.1-17.4/1
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31539 06.12.2017 tööde teostamise
aruanne
Käärkambri ukse konserveerimistööde aruanne. Töö teostaja/aruande koostaja: RETK OÜ, Pille Suurna, Enn Tedre.
Kaaskooskõlastaja G. Nilp.
WD 5.1-17.8/26
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
29651 07.04.2017 projekti
kooskõlastus
Anna kiriku välisuste ja akende muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja OÜ Paide EKE Projekt, M. Kordemets ja T. Kordemets. Tellija EELK Anna Kogudus.
KKK 341 13.12.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
29650 07.04.2017 uuringute aruanne Anna kiriku välisuste ja akende viimistluskihtide uuringu aruanne. Koostaja OÜ Paide EKE Projekt, M. Kordemets, K. Pütsepp ja T. Kordemets. Tellija EELK Anna Kogudus.
KKK 341 13.12.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
28225 14.09.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Anna kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise tööde kava. Koostaja Arieks Teenindus OÜ, Heinar Koppel, Sven Kranich. Tellija EELK Anna Kogudus.
Troika kooskõlastus P. Nork 01.08.2016.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
25867 30.09.2015 tööprojekti
kooskõlastus
ELA085 III etapp „Harjumaa ja Järvamaa, Kose, Paide ja Roosna-Alliku vallad, Paunküla-Kirisaare valguskaabel mikrotorustikus“ Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
24973 11.05.2015 kooskõlastus Peakilbi väljavahetamine Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
23501 29.09.2014 kooskõlastus ANNA KIRIK

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED PÕRANDATE RESTAUREERIMISEKS

PÕRANDATE RESTAUREERIMISE PÕHIPROJEKT
Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede