Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39486 12.01.2021 projekti
kooskõlastus
Killingi tee ehitusprojekt. Projekteerija: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS; tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus.
WD 5.1-17.6/59
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
36655 18.12.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Roosna-Alliku mõisa pargi hoolduskava. Koostaja: AB Artes Terrae OÜ, Karl Hansson; tellija: Paide Linnavalitsus.
Kaaskooskõlastajad: R. Uustalu; M. Kinks.
WD 5.1-17.2/110-2
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
36030 27.09.2019 projekti
kooskõlastus
Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine; PP (projekteerija AS Stik-Elekter, Heigo Lomp; tellija AS Paide Vesi)
Kaaskooskõlastaja: M. Kinks; arheoloogia komisjoni 05.09.2019 koosolek (protokoll nr 185).
WD 5.1-17.6/633-2
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
14130 10.08.2010 trassi kooskõlastus EstWin 01 Tapa-Aravete-Roosna-Alliku fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede