Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
19396 14.12.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Roosna-Alliku mõisa meierei katuse ehituse restaureerimisaruanne Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
17110 11.01.2012 projekti
kooskõlastus
Roosna-Alliku mõisa meierei renoveerimine Roosna-Alliku huvikojaks, Muinsuskaitse eritingimused Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede