Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31182 23.10.2017 detailplaneering Türi põhikooli ja spordihoone detailplaneering. Konsultant Skepast&Puhkim OÜ.
Kaaskooskõlastaja R. Niit.
WD 5.1-17.5/21
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
30236 19.06.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Türi põhikooli ja spordihoone detailplaneeringule. Koostaja Anteris OÜ, Sirli Oot. Tellija Skepast&Puhkim OÜ.
Kooskõlastajad: R. Niit, U. Kadakas, T. Talk, M. Kinks.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
4734 12.06.2006 tööde teostamise
aruanne
Türi kirikuaia piirdemüüri (reg. nr. 15 124) remonditööd. Teostas OÜ Ramses Ehitus. 2006.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
37 02.12.2002 kooskõlastus 27.11.02.Kooskõlastatud AS Connecto poolt koostatud telefonikaabli paigaldamise projekt hr Theo Aasa kinnistule. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung