Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38144 23.07.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kirna mõisa peahoone I korruse köögis ja söögisaalis uue põrandakonstruktsiooni väljaehitamise tegevuskava. Koostaja Edepol OÜ, Virgo Eiche. Tellija: Kirna Mõis OÜ.
Kaaskooskõlastaja: A. Jõgiste.
WD 5.1-17.2/83
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
37774 29.05.2020 uuringute aruanne International workshop. Colour measurement and documentation in architectural paint research. Final report.
Koostaja: Eesti Kunstiakadeemia, Anneli Randla, Hilkka Hiiop, Maris Veeremäe, Claudia Valge, Andres Uueni.
WD 5.1-17.10/11
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
37463 24.04.2020 projekti
kooskõlastus
Kirna mõisa peahoone suure saali lae restaureerimisprojekti muudatus. PP. Projekteerija: Silur OÜ, Urmas Tammemäe; tellija: Kirna mõis OÜ.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, Ü. Alev.
WD 5.1-17.6/393
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
36165 17.10.2019 uuringu tegevuskava Kirna mõisa neogooti vestibüüli viimistlusuuringu kava. Koostaja Eesti Kunstiakadeemia, Hilkka Hiiop.
Kaaskooskõlastaja G. Nilp.
WD 5.1-17.11/10
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
32277 02.04.2018 projekti
kooskõlastus
Kirna mõisa saali lae restaureerimisprojekti muudatus. Koostaja Koppel Koppel Arhitektid OÜ, arhitekt Mihkel Koppel. Tellija MTÜ Kirna.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, V. Eiche, V. Tamm.
WD 5.1-17.6/163
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31857 19.01.2018 projekti
kooskõlastus
Kirna mõisa peahoone katusekonstruktsioonide remont-restaureerimise põhiprojekt, sh saali ja 2. korruse fuajee avatäidete taastamine. Koostaja Koppel Koppel Arhitektid OÜ, arhitekt Mihkel Koppel; Printsiip OÜ, insener Andres Sokk. Tellija Kirna Mõis OÜ.
KKK nr 368, 05.12.2017.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31194 24.10.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Kirna mõisa peahoone arhitektuur-ajaloolised eritingimused restaureerimistöödeks. Koostaja: Muinsuskaitseamet, Madis Tuuder 2008. Heaks kiidetud 11.11.2009.
Teostatud kordusinventeerimine 24.03.2017 seisuga 2003. a inventeerimise alusel (Kirna mõisa peahoone ja pargi arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide inventeerimine. OÜ Arhitektuuribüroo Eek & Mutso. Tallinn. 2003.)
Merle Kinksi ja Reelika Niit nõusolekul.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31083 10.10.2017 uuringute aruanne Kirna mõisa peahoone II korruse saali ja fuajee viimistluskihtide uuringu aruanne. Teostaja H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop, Anita Jõgiste, Kaisa-Piia Pedajas, Varje Õunapuu; tellija MTÜ Kirna.
Kooskõlastajad: T. Talk, M. Silla, R. Niit.
WD 5.1-17.10/6
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
30896 14.09.2017 uuringu tegevuskava Kirna mõisa suure saali ja trepihalli viimistlusuuringute tegevuskava. Koostaja H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop.
Kooskõlastajad: M. Kinks, M. Silla (14.09.2017).
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
12460 28.10.2009 uuringute aruanne Kirna mõisa peahoone katuse kandekonstruktsiooni tugevdamine Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede