Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32277 02.04.2018 projekti
kooskõlastus
Kirna mõisa saali lae restaureerimisprojekti muudatus. Koostaja Koppel Koppel Arhitektid OÜ, arhitekt Mihkel Koppel. Tellija MTÜ Kirna.
Kaaskooskõlastajad: M. Kinks, V. Eiche, V. Tamm.
WD 5.1-17.6/163
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31857 19.01.2018 projekti
kooskõlastus
Kirna mõisa peahoone katusekonstruktsioonide remont-restaureerimise põhiprojekt, sh saali ja 2. korruse fuajee avatäidete taastamine. Koostaja Koppel Koppel Arhitektid OÜ, arhitekt Mihkel Koppel; Printsiip OÜ, insener Andres Sokk. Tellija Kirna Mõis OÜ.
KKK nr 368, 05.12.2017.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31194 24.10.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Kirna mõisa peahoone arhitektuur-ajaloolised eritingimused restaureerimistöödeks. Koostaja: Muinsuskaitseamet, Madis Tuuder 2008. Heaks kiidetud 11.11.2009.
Teostatud kordusinventeerimine 24.03.2017 seisuga 2003. a inventeerimise alusel (Kirna mõisa peahoone ja pargi arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide inventeerimine. OÜ Arhitektuuribüroo Eek & Mutso. Tallinn. 2003.)
Merle Kinksi ja Reelika Niit nõusolekul.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
31083 10.10.2017 uuringute aruanne Kirna mõisa peahoone II korruse saali ja fuajee viimistluskihtide uuringu aruanne. Teostaja H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop, Anita Jõgiste, Kaisa-Piia Pedajas, Varje Õunapuu; tellija MTÜ Kirna.
Kooskõlastajad: T. Talk, M. Silla, R. Niit.
WD 5.1-17.10/6
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
30896 14.09.2017 uuringu tegevuskava Kirna mõisa suure saali ja trepihalli viimistlusuuringute tegevuskava. Koostaja H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop.
Kooskõlastajad: M. Kinks, M. Silla (14.09.2017).
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
12460 28.10.2009 uuringute aruanne Kirna mõisa peahoone katuse kandekonstruktsiooni tugevdamine Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
770 22.10.2003 inventeerimise
aruanne
Kirna mõisa peahoone arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide inventeerimine. Tehnilise seisukorra hinnang ja ettepanekud. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali