Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34107 04.12.2018 projekti
kooskõlastus
Kahuri kinnistu liitumise tööprojekt (elektri liitumine). Projekteerija: AS Connecto Eesti, Jako Kruusement; tellija: Elektrilevi OÜ.
WD 5.1-17.6/691
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
29652 07.04.2017 projekti
kooskõlastus
Väätsa aleviku jalg- ja jalgrattatee ehituse tehniline projekt. Projekteerija: OÜ Reaalprojekt, Tarmo Pajumägi. Tellija: Maanteeamet.
Troika kk: M. Kinks, P. Nork, R. Niit 07.04.17.
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
14799 01.12.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitsealase järelevalve aruanne Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
13993 14.07.2010 projekti
kooskõlastus
Väätsa mõisa pargi paviljon ja sild Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
11465 05.05.2009 projekti
kooskõlastus
Välisvalgustuspaigaldis Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
10246 21.10.2008 haljastusprojekti
kooskõlastus
Väätsa Mõisapargi heakorrastus. Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
2333 27.01.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Väätsa mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Koostanud E- Konsult OÜ, maastikuarhitekt Andres Levald, 2004.a. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung