Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
41672 01.10.2021 hooldusjuhend,
tegevuskava
Töö nimi: Lõunapoolsete uste restaureerimise tegevuskava.
Töö koostaja: Piit ja Pross OÜ, vastutav isik Juhan Hint.
Töö tellija: EELK Juuru Mihkli kogudus.
Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
36601 10.12.2019 tööde teostamise
aruanne
Kiriku torni krohvi avarii remondi tööde aruanne. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
33773 01.11.2018 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2017. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Juuru kiriku ümbruses (8364, 11885, 15165, 15166, 15167, 15168, 15169; Juuru alevik, Juuru vald; Raplamaa), Purila asulakohal (12204; Purila küla, Rapla vald, Raplamaa) ning Pirgu küla lohukivi (11899; Pirgu küla, Juuru vald, Raplamaa) kaitsevööndites 2017. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Corle OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31920 31.01.2018 projekti
kooskõlastus
Vabadussõjas langenute mälestustahvli aluse taastamine Juuru kirikus. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
31293 07.11.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Juuru kiriku põranda restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne on heaks kiidetud märkusega:
Põranda talade ja neid toetavate kiviplaatide vahele jäi paigaldamata hüdroisolatsioon. Edaspidi jälgida, et kõigis puidu ja kivi kokkupuutepunktides oleks hüdroisolatsioon paigaldatud.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
30154 09.06.2017 uuringu tegevuskava Juuru kirik: Põranda ehitus pikihoone edelaosas ja lõunatiivas. Arheoloogilise uuringu tegevuskava. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
29747 21.04.2017 projekti
kooskõlastus
EELK Juuru kiriku põranda restaureerimine. MET.Põhiprojekt. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
28801 12.12.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste järelevalvetööde kava Juuru ja Rapla valla mälestistel ja nende kaitsevööndites. MTÜ Arheoloogiakeskus. 01.12.2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28317 29.09.2016 uuringute aruanne Juuru kirikuaia kabeli, reg-nr 15167, maalingute ja seinaviimistluse konserveerimine. Siseviimistluse eeluuringud Juuru kiriku reg-nr 15165 kooriruumis. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
27642 09.06.2016 projekti
kooskõlastus
Kultusekivi reg-nr 11899 kaitsevööndi vahetu lähedus; Kultusekivi reg-nr 11883 kaitsevöönd; Asulakoha reg-nr 12204 kaitsevööndis; Kalmistu reg-nr 11885, Juuru kirikaia kabeli reg-nr 15167, Juuru kiriku reg-nr 15165, Juuru kirikaia reg-nr 8364, Juuru kirikaia piirdemüüri värava ja päikesekellaga reg-nr 15166, Juuru pastoraadi peahoone reg-nr 151678, Juuru pastoraadi piirdemüüride reg-nr 15169 ühine kaitsevöönd. ELA084 Prillimäe-Järlepa-Hagudi-Juuru lõigu projekteerimise ja ehitus (Corle OÜ töö nr HT0174). Raplamaa nõunik, Mikk Mutso